Tasibel woonsite Hamme logoopen mobile menu
Tasibel woonsite Hamme logo
Algemene Voorwaarden
miraburg

Privacy Policy

Deze website is conform aan de GDPR wetgeving. U kan onze algemene voorwaarden nalezen op deze pagina. Hebt u opmerkingen of vragen? Neem dan contact op met de webmaster.

scroll verder

Privacy Policy

Deze website is conform aan de GDPR wetgeving. U kan onze algemene voorwaarden nalezen op deze pagina. Hebt u opmerkingen of vragen? Neem dan contact op met de webmaster.

Vertrouwelijke verwerking van de gegevens 

Uw persoonsgegevens die u aan TASIBEL hebt doorgegeven worden in een beveiligde omgeving opgeslagen die niet toegankelijk is voor het publiek.

Doel van de verwerking 

De gegevens worden alleen gebruikt om met u in contact te treden voor huidige of toekomstige bestellingen en u zo een optimale dienstverlening te garanderen.

Toelating voor de verwerking 

Door uw persoonsgegevens te verstrekken, geeft u TASIBEL de uitdrukkelijke toelating om uw persoonsgegevens voor bovenstaande doeleinden te verwerken. De persoonsgegevens worden onder geen beding doorgegeven aan derden of voor andere doeleinden verwerkt. Mocht dit wel het geval zijn dan zal TASIBEL aan u hiervoor eerst uitdrukkelijke toestemming vragen.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens 
U hebt op elk ogenblik het recht om uw gegevens in te kijken, te corrigeren of te verwijderen.  Neem hiervoor contact op met Mathildestudios. joris@mathildestudios.com

Gebruik van cookies 

Deze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine bestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer en enkel door deze website gelezen kunnen worden. Wij gebruiken deze cookies om uw gebruikerservaring op onze website zo goed mogelijk te maken.

Hyperlinks en verwijzingen

Deze website bevat hyperlinks naar websites of informatiebronnen die door andere instanties of organisaties worden beheerd. Over deze websites heeft TASIBEL geen controle. TASIBEL is derhalve niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid terzake van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van (de inhoud van) deze websites en informatiebronnen, noch voor de beschikbaarheid ervan.

De hyperlinks naar andere sites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak

Beeldmateriaal

De beelden/foto’s/videomateriaal die op deze website worden getoond, zijn ofwel eigendom van TASIBEL, ofwel beelden die gebruikt worden onder licentie van Shutterstock.com. Deze beelden mogen niet verder gebruikt worden door derden, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming werd verleend 
door TASIBEL.

Mocht u van oordeel zijn dat er op deze website toch beeldmateriaal gebruikt wordt waarvoor niet de nodige rechten zijn verkregen, dan kan u dat melden aan de webmaster 
(joris@mathildestudios.com).

Meer vragen? 

Aarzel niet om contact met ons op te nemen. joris@mathildestudios.com

end page

Wij gebruiken cookies voor een zo goed mogelijke gebruikerservaring.