De toekomst verbindt oud en nieuw

Het industriële verleden wordt niet volledig weggeveegd, maar blijft fragmentair deels in zicht. Op diverse plaatsen zullen de nieuwe woonvormen de dialoog aangaan met behouden restanten van de vroegere fabrieksstructuur. Een bestaande gevel met sheddak zal bijvoorbeeld omgevormd worden tot overdekte buitenruimte. Het voormalige stationsgebouw wordt uitgebouwd tot een welzijns- en gezondheidscentrum. Enkele behouden ijzeren dakspanten vormen een verbindend karakter voor een buurtplein, het terras van een brasserie of een groene binnentuin tot een grote enfilade van sferen. Respect voor identiteit is hier het codewoord. Toekomstgericht wordt dit nieuwe woonproject de nieuwe schakel, het nieuwe hart van de gemeente waar stedebouwkundig de klemtoon ligt op een groen en luw woonkarakter.