Tasibel woonsite Hamme logoopen mobile menu
Tasibel woonsite Hamme logo

De oprichting van de fabriek Nofico.

18 oktober 1923: het officiële startschot

De oprichting van de fabriek Nofico.

Op deze datum werd door notaris Alfred Dirix te Zwijnaarde de akte van oprichting verleden voor de fabriek Nouvelle Filature & Corderie de Hamme N.V. De oprichters, 19 man sterk, ondertekenden de statuten met als voornaamste doelstelling: het spinnen van fijne koordjes voor de verpakking van veevoeder. 

De fabrieksnaam werd vlug ingekort tot NoFiCo, maar in de volksmond kreeg de nieuwe spinnerij naam en faam als de spinnenkop, genoemd naar het logo dat de fabriek als publicitair merkteken gebruikte. Als verantwoording hiervan schrijven de statuten dat de spin een natuurlijke spinster is van garens die er hare netten weet van te maken. 

De firma werd opgericht voor een periode van dertig jaar. Het startkapitaal bedroeg 1325000 frank dat uitgeschreven werd in 2650 aandelen van ieder 500 frank waarde. Verder vermelden de statuten dat het dagelijks bestuur uit acht directeurs bestaat met een mandaat van telkens zes jaar, en gecontroleerd wordt door een extern commissaris, aangesteld door de beheerraad. 

Fabrikant Pierre Mouveau, die zijn sporen reeds had verdiend in de koordenindustrie, namelijk bij de spinnerij van Philemon Vermeire en achteraf bij Le Lis, werd door de raad aangesteld als afgevaardigd bestuurder. 

Tot het lijstje van ondertekenaars staan een aantal bevriende nijveraars en familieleden die als investeerder werden aangesproken om dit nieuwe avontuur in Hamme de nodige slaagkansen te kunnen geven:

• John Aulit, zonder beroep - Antwerpen
• François Van Doorslaer de ten Ryen, grondeigenaar - Hamme
• Pierre Mouveau, fabrikant - Hamme
• Gerrit Van Der Lely, fabrikant - Hamme
• Leon Van Brabandt, ingenieur - Brussel
• Adolphe Van de Wiele, zonder beroep - Berchem
• Jean-Honoré Vermeersch, zonder beroep – Berchem
• Arthur Convent, brouwer – Hamme
• Joseph Van Driessche, notaris – Hamme
• Jean-Baptiste Cooreman, advocaat – Dendermonde
• Henri Torné, notaris – Tervuren
• Paul Van Steenberghe, wisselagent – Brussel
• Joseph Van Cutsem, wisselagent – Antwerpen
• Maria Fisco, weduwe Ernest Van Cutsem, zonder beroep – Antwerpen
• Maurice Everaert, fabrikant – Brussel
• Gustave Verbeke, fabrikant – Hamme
• Joseph Joos, fabrikant – Hamme
• Maurice Van Overstraeten, onderhandelaar – Waregem
• Victor Van De Velde, ingenieur - Assebroek

De oprichting van de fabriek Nofico.
end page
navigatie

De site op en rond het s...

Alle artikels

De moeilijke beginjaren...

Wij gebruiken cookies voor een zo goed mogelijke gebruikerservaring.