Tasibel woonsite Hamme logoopen mobile menu
Tasibel woonsite Hamme logo

De moeilijke beginjaren

1923 - 1948: de impact van bindertwine

De moeilijke beginjaren

De bouwaanvraag van de pas opgerichte vennootschap van 1 december 1923 werd door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd in de zitting van 4 december 1923 en het bouwrijp perceel, dat aangekocht was voor de som van 14000 frank, werd op het kadaster ingeschreven onder het sectienummer B n° 1171 met een oppervlakte van 63a 10ca. 

De goedkeuring vermeldde tevens dat er geen rekening hoefde gehouden te worden met de rooilijn, vermits de op te richten fabrieksgebouwen niet aan de straatzijde paalden. De beheerraad startte eveneens gesprekken op met de kerkfabriek en met het energiebedrijf La Société d’Electricité du Nord de la Belgique voor de verwerving van aanpalende gronden. 

De uitgetekende perspectieven voorzagen in een gefaseerde bouw van een spinnerij, een hekelplaats met kaarderij, een inpakruimte en een magazijn voor de afgewerkte garens. Er werd gestart met een ruime fabriekshal en een burelencomplex, waarvan de kostprijs snel opliep tot 170000 frank. Bouwheer Emiel Waegeman uit de Achterthofstraat leidde de werken die uitgevoerd werden door metaalconstructie Nobels-Peelman, schrijnwerkerij Désiré Malfliet en loodgieterij Fernand Van Rompay. 

De eerste fase werd voltooid in juni 1924 en technisch directeur Van der Lely bracht zijn knowhow in voor de aankoop van de eerste spinmachines: pelotomeuses, bobijnmolens, papmachines voor bindertwine en transmissiebanden, alles voor de som van 839598,79 frank.

Verdere merkwaardige feiten in dit 25-jarig overzicht:


10 september 1925:
start 2de fase voor bouw magazijn en kapitaalsverhoging naar 2 miljoen.

23 juni 1926:
afbraak huis in de Geemstraat en bouw nieuwe woonst met huisnummer 55.

Januari 1927:
buitengewone statutaire vergadering voor aanvaarding nieuwe aandeelhouders en het optrekken van het kapitaal van 2 naar 4 miljoen.

20 februari 1928:
nieuwe handelswetgeving. Nofico wordt in het handelsregister van Dendermonde ingeschreven onder het nummer 25. Tevens uitbreiding van het machinepark met cableermachines, wikkelmachines en het op punt stellen van de touwslagerij.

December 1928:
oprichting van de syndicale nijverheidskamer waarin Maurice Everaert de belangen van Nofico vertegenwoordigt.

16 mei 1933:
toekenning patent op het kruisgewijs bobijnen onder nr 16387 door het Ministerie van Industrie en Werkzaamheden, wat buitenlandse contacten met o.a. Spanje en Amerika oplevert.

1935:
verwezenlijking van bouwfase 3 met nieuw magazijn en garage langsheen de Geemstraat.

4 oktober 1936:
oprichting van Corporation de Filatures et Corderies Belges (afgekort: Cordel), waarin naast Nofico ook de Hamse firma’s Marcel Vermeire, Van Haute en Vermeire-Hellebaut zetelen. Hoofdzetel is gevestigd in de Hospitaalstraat.

12 april 1939:
omvorming Corbel tot Fidubel: Association des Filateurs de Sisal en Manille de Belgique, waarbij de belangen veeleer nationaal gericht zijn. De bedrijven Le Lis en La Hammoise vervoegen het Hamse deelnemersveld, dat tot doel heeft het bindgaren te promoten.

Maart 1941:
de fabriek wordt vervolledigd met de bouw van de 4de fase. Tevens start van de garenproductie waarin papier verwerkt wordt, maar bindertwine blijft het best verkopende product.

De moeilijke beginjaren
end page
navigatie

De oprichting van de fab...

Alle artikels

Een kijk op een arbeidsco...

Wij gebruiken cookies voor een zo goed mogelijke gebruikerservaring.