Tasibel woonsite Hamme logoopen mobile menu
Tasibel woonsite Hamme logo

Een nieuwe invulling voor de site

Een moderne woonwijk waar elke Hammenaar zich thuis kan voelen.

Een nieuwe invulling voor de site

De sociale bouwmaatschappij De Zonnig Woonst heeft grootse plannen. Zij wil van de voormalige fabriekssite een zorgzame buurt creëren waar iedereen, jong en oud, kan samenleven. 

Deze hertekening, herbestemming en uitbouw van zo’n buurt impliceren aandacht voor jongeren, personen met een handicap, mensen met psychische problemen en andere kwetsbare groepen met ondersteunings- of zorgbehoeften. De sociale bouwmaatschappij wil iedereen een kwaliteitsvolle toekomst aanbieden. 

De focus ligt hierbij op zo lang mogelijk zelfstandig wonen in één en dezelfde omgeving. Een noodzaak, zeker voor ouderen en mensen met noden, vermits mensen doorgaans gehecht zijn aan hun buurt. Nieuwe levensomstandigheden hebben uitgewezen dat mensen langer actief willen blijven en hun sociale relaties wensen te onderhouden. Reclameboodschappen vandaag onderlijnen ten volle dit uitgangspunt.
De Zonnige Woonst wil op innoverende wijze een mix van verschillende aangepaste private en sociale woonvormen aanbieden in een autoluwe woonomgeving met aandacht voor milieu en ecologie, conform de afgesloten brownfieldconvenant. Met deze overeenkomst krijgen projectontwikkelaars en investeerders een aantal juridische, administratieve en financiële voordelen om verwaarloosde, braakliggende en onderbenutte bedrijfsterreinen een nieuw leven in te blazen. Duidelijke werkafspraken en transparantie tussen alle partijen zijn een noodzaak om de verwachtingspatronen en kwaliteitsvereisten te kunnen naleven. 

De Zonnige Woonst en Astor vzw belichamen beiden dezelfde leuze: welzijn voor iedereen. Buurtgerichte functies zullen een duurzame samenleving en levensstijl ondersteunen. Zo zal er in de nieuwe woonomgeving plaats zijn voor een (para)medisch aanbod met voornamelijk rechtstreeks toegankelijke eerstelijnsgezondheidszorg, zoals huisartsen, kinesisten, diëtisten, (thuis)verpleegkundigen, logopedisten, psychologen. 

Vermits de focus op levenslang wonen ligt, verwacht men dat de verschillende residentiële en ambulante dienstverleners – de facilitaire zorg- en welzijnspartners – zullen samenwerken om hun diensten op de nieuwe site aan te bieden: thuiszorg, kinder-, zieken- en ouderenopvang, sociale begeleiding, voeding, mobiliteit, (sociale) tewerkstelling… Zonder onderscheid, ongeacht de zorgbehoefte, individueel, in koppel of in groep, wordt met de nieuwe woonsite maximaal ingezet op de ruimtelijke kwaliteit als basisconditie in de beleving van welzijn.
Een nieuw verhaal voor een hernieuwde site. Dat klein stationnetje van weleer laat overduidelijk weer van zich horen. Gelukkig maar!

Een nieuwe invulling voor de site
end page
navigatie

De eerste stuiptrekkingen...

Alle artikels

Hamme, eens een typisch t...

Wij gebruiken cookies voor een zo goed mogelijke gebruikerservaring.