Tasibel woonsite Hamme logoopen mobile menu
Tasibel woonsite Hamme logo

De eerste stuiptrekkingen laten zich gevoelen…

Katani Bora

De eerste stuiptrekkingen laten zich gevoelen…

Het gebruik van harde vezels heeft sinds de oprichting van het bedrijf steeds het visitekaartje geweest. Hennep, vlas, sisal, manillavezel, kokosvezel en jute vormden zowat de stugge grondstoffen die door de handen van de Hamse werkman gingen: van de zeeldraaier en de touwslager over de spinner van oogst-, bind- en weefgaren, tot de tapijtwever, emballage en brosmattenfabrikant. 

In juni 1980 werd met Tanzania onderhandeld over een samenwerkingsakkoord: de knowhow, commercialisatie en fabricatie door de Hamse fabriek in het Afrikaanse land tegenover de levering van kwaliteitssisal aan een vaste prijs. Katani bora, wat Swahili is voor de beste sisal, werd als publicitair merkproduct naar voor geschoven. Vermits de industrie ginds onder staatstoezicht stond, gingen deze onderhandelingen niet altijd even vlot.

Door de verhuis, de uitbreidingen en verbouwingen die elkaar in regelmatig tempo opvolgden enerzijds, en anderzijds de gemeentelijke expansie van de Vlierkouterwijk, kwam het bedrijf in volle dorpskern te liggen. Het label van zonevreemd bedrijf hing als een zwaard van Damocles boven het hoofd van Tasibel en wetenschappelijke studies, bevragingen, experimenten en onderhandelingen werden op touw gezet. 

In die context was er het potentiële plaatje van de firma Cabrita te Zele die zich als mogelijke partner profileerde en bereid was om bepaalde segmenten mee op te nemen in hun fabricage. Doch de joint-venture vond geen gemeenschappelijke weerklank. Integendeel. 1996 zou moeilijk te verteren worden. Tasibel kwam niet geheel ongeschonden uit deze besprekingen en aandeelhouders roken onraad: zij deden hun aandelen van de hand. 

De Vlaamse overheidsholding Gimvindus en n.v. Elescom kwamen als nieuwe spelers in het veld en de spin op het logo moest verdwijnen omwille van de mogelijke associatie met huisstofmijt en ander ongedierte. Net voor de eindmeet van het 75-jarig bestaan werd het beestje bedankt voor bewezen dienst en doodeenvoudig opzij geschoven. De eerste stuiptrekkingen waren echter een feit.

In 2002 neemt Nelca 50% van de aandelen over. Deze onderneming die kamerbreed tapijt tuft, is een onderafdeling van de nv Dejaeghere Spinning Mills. Twee jaar later komt zelfs het hele aandelenpakket in hun handen. In 2007 wordt Tasibel overgenomen door Creatuft met vestiging in Kuurne. 

En tien jaar later wordt het licht te Hamme echt gedoofd: de sisalspinnerij wordt overgebracht naar de spinnerij van Veurne, de weverij krijgt een onderkomen in de Kuurnse vestiging.

Einde van een verhaal dat jaren lang de identiteit van de Hammenaar bepaalde: een noeste werker die ook graag kermis viert.

Eind 2017 koopt de sociale bouwmaatschappij De Zonnige Woonst de voormalige Tasibelsite op. Een nieuw verhaal is in de maak.

De eerste stuiptrekkingen laten zich gevoelen…
end page
navigatie

In een klein stationnetje...

Alle artikels

Een nieuwe invulling voo...

Wij gebruiken cookies voor een zo goed mogelijke gebruikerservaring.