Tasibel woonsite Hamme logoopen mobile menu
Tasibel woonsite Hamme logo

In een klein stationnetje …

Naar waar het begon

Diverse studies wezen uit dat herstructurering een noodzaak was. Voor de uitbreiding en realisatie van de aantekeningen in het textielplan, genoot de locatie van het Koning Albertplein de voorkeur op de aankoop van gronden in het Zwaarveld. 

Het leegstaande stationsgebouw met een gedeelte van de spoorwegbedding werd aangekocht op 1 oktober 1984. De renovatie van dit historische pand omvatte een wachtruimte en ontvangstbalie, een vergaderruimte, burelen voor directie, kaderleden en boekhouding, een conciërgewoonst en een portierruimte. 

Het uitzicht van het station moest evenwel gevrijwaard blijven. Een doorgang naar het magazijn werd ingecalculeerd in de plannen die echter nog tot oktober 1988 moesten wachten tot realisatie. De vroegere stapelplaats van het station aan de linkerzijde werd afgebroken om de toegankelijkheid tot de laadkaaien van het magazijn afgewerkte producten te vergemakkelijken voor het transport. 

Na de voltooiing van de werken droeg de heemkring Osschaert het project als verdienstelijke renovatie voor bij het provinciebestuur, die het bekroonde met een bijzondere prijs en oorkonde. De maatschappelijke zetel werd overgebracht naar deze nieuwe site. 

De spin had opnieuw datgene ingepalmd waarmee het destijds begonnen was: een plein met station waar industrie een onlosmakelijke economische component was.

station Hamme
end page
navigatie

Zelfs prinselijke belangs...

Alle artikels

De eerste stuiptrekkingen...

Wij gebruiken cookies voor een zo goed mogelijke gebruikerservaring.