Tasibel woonsite Hamme logoopen mobile menu
Tasibel woonsite Hamme logo

Een kijk op een arbeidscontract

15 februari 1948 werkvoorwaarden

Een kijk op een arbeidscontract

Het huishoudelijk reglement van bovenvermeld feestjaar verduidelijkt een aantal werkgegevens. Een arbeidsweek telde toen 48 uren. Een arbeider die in de dagploeg ingedeeld was, begon zijn taak om 7.15 u. Om 9 u was er een rustpauze van een kwartier voorzien, om nadien de morgenshift om 12 u te stoppen voor de middaglunch. Na deze onderbreking werkte hij vervolgens van 13.30 u tot 17.30 u. Deze werkregeling was voorzien van maandag tot vrijdag. 

De resterende 5.30 u werden vervolgens ingevuld op zaterdag van 5.15 u tot 12 u., eveneens met inbegrip van een korte pauze om 9 u. Arbeiders die wisselend met de vroege of met de late stonden, werkten respectievelijk van 5 u tot 13 u. met een pauze om 9 u of van 13 u tot 21 u, met een onderbreking om 17 u. 

De ploegarbeiders werkten 6 dagen per week. Het ploegenstelsel was in 1925 in het leven geroepen, alsook de toekenning van de zaterdagnamiddagrust voor arbeiders die in de dagploeg ingedeeld waren. Men werkte niet op zondag, wettelijke feestdagen (nieuwjaarsdag, Paasmaandag, Pinkstermaandag en 1 mei) en met kermis. Het recht op betaald verlof omhelsde 8 dagen, zijnde de week na de 1ste zondag van augustus, wanneer Hamme kleine kermis vierde.
Artikel 12 van bedoeld reglement leert ons dat dronkenschap op het werk, roken in de fabriek, zelfs het aansteken van lucifers, ook in de smidse, ten strengste verboden waren. Sancties werden ook uitgesproken wanneer men betrapt werd op zingen of fluiten in de werkplaatsen, op vloeken en ruzie maken, op het voeren van onzedelijke gesprekken of discussies van politieke of religieuze aard.

Geldboetes kreeg men opgelegd bij vaststelling van slecht onderhoud van machines en materiaal, beschadigen of vernielen van gereedschap of het verkeerd aanwenden van grondstoffen. Discipline was een order en bij bestraffing kreeg men weliswaar eerst een verbale sanctie, een verwittiging, maar bij herhaling werd een geldboete opgelegd van 5 tot 10 frank. Deze opbrengst werd gestort in een fonds dat op het einde van het jaar verdeeld werd onder de werklieden die niet gestraft geweest waren.

Een kijk op een arbeidscontract
end page
navigatie

De moeilijke beginjaren...

Alle artikels

Een spinnenkop van 25 jaa...

Wij gebruiken cookies voor een zo goed mogelijke gebruikerservaring.