Tasibel woonsite Hamme logoopen mobile menu
Tasibel woonsite Hamme logo

Een spinnenkop van 25 jaar…

16 oktober 1948 tijd voor een feestje

Een spinnenkop van 25 jaar…

Het weekend van 16 en 17 oktober 1948 staat in de kroniek van Nofico geboekt als een feestelijke viering van het 25-jarig bestaan. Op zaterdag 16 oktober werd een busreis ondernomen naar Antwerpen met een bezoek aan de haven en een Scheldevaart naar Vlissingen. ’s Avonds was er in de tuinzaal van de Antwerpse dierentuin een vertoning gepland.


Op zondag werd om 10 uur een dankmis voor de firma opgedragen in de dekenale kerk, die gevolgd werd door een receptie in het bedrijf, waar het wel en wee van 25 jaar bindertwine in redevoeringen, huldeblijken en onderscheidingen werd verwoord door representanten van de diverse geledingen:

• Maurice Everaert sprak zijn waardering uit namens de directie

• Alfons Van Puyenbroeck sprak in naam van de bedienden

• Robert Catrysse nam het woord namens het werkvol

• Jules Van Doorslaer de ten Ryen loofde de algemene werking namens de beheerraad

• Burgemeester Jozef Van Driessche drukte zijn dank uit namens het gemeentebestuur

Personeelsleden met 25 jaar dienst werden in de bloemetjes gezet voor hun inzet, maar vooral algemeen directeur Pierre Mouvau werd in deze huldiging geprezen en gelauwerd met de onderscheiding van Ridder in de Kroonorde. In alle toespraken klonk de hoopvolle boodschap om de gouden jaren van vóór wereldoorlog II terug te mogen beleven. Men besefte gelukkig toen niet dat nog geen tien jaar later de fabriek in een totaal ander vaarwater zou terecht komen.

Een spinnenkop van 25 jaar…Een spinnenkop van 25 jaar…
end page
navigatie

Een kijk op een arbeidsco...

Alle artikels

Een nieuwe speler in het ...

Wij gebruiken cookies voor een zo goed mogelijke gebruikerservaring.